Dream Factory Zambia

Dream Factory blev startet i 2011 af Anitha og Peder, som vi støttede som kirke. Vi er fortsat involveret i og støtter Dream Factory Zambia.

Dream Factory Zambia arbejder på forskellige udviklings- og missionsprojekter, herunder pt.:

  • Adopt a Club, hvor trænere uddannes til at være trænere både i fodbold med også ift. at påvirke de unge til at få et godt liv med uddannelse, karakterudvikling mv.
  • Women Empowerment, hvor enlige kvinder med børn får mikrolån, uddannelse og mentoring til at få en lille virksomhed til at køre, så de kan forsørge familien og sende børnene i skole
  • En lille community skole for små børn i forbindelse med kvindeprojektet
  • En art-klub for børn i forbindelse med kvindeprojektet.
  • IT-undervisning hvor unge undervises i basal IT-brug og officeprogrammer, hvilket skolerne ikke underviser i. Det giver dem større chance for at få et job.

Læs meget mere om arbejdet på  www.dreamfactoryzambia.org hvor du også kan læse og bestille nyhedsbreve fra arbejdet. Følg også Dream Factory på Facebook.

 

Grønland

Missionshuset i Nuuk drives af Apostolsk Kirke. John og Ulla Østergaard Nielsen leder arbejdet, og har været der i 2 omgange, første gang 1987-90, og i anden omgang fra 1992 og indtil videre. Kirken driver også et lille forlag, Noa-forlaget, der laver og sælger kristne bøger på grønlandsk. Deres helt store opgave og succes var at oversætte den såkaldte Jesus-film til grønlandsk for nogle år siden. Den er blevet set af rigtig mange grønlændere. Der er sket en stor udvikling i arbejdet i Grønland.

Missionshuset og Grønlandsmissionen startede i 1955, og Apostolsk Kirke har haft ansvaret siden midt i 1970'erne. John har siden 1992 været fuldtids missionær, og især i de senere år er der kommet mange nyfrelste og missionshuset har også et meget brugt børnearbejde. John rejser også rundt i missionshuse i forskellige bygder langs kysten.

Fredericia menighed støtter Missionshuset i Nuuk med en del af sit missionsbudget. Du kan læse mere om kirken i Nuuk og hvad der ellers sker i Grønland på www.ino.gl og her kan du også bestille nyhedsbrev.