En kirke i byen - for byen

Kirkeibyen er en kirke med plads til mennesker – for dét er essensen af kirke. Kirke er ikke en bygning, men de mennesker, der ser sig selv som en del af den. Vi tror, at alle mennesker har værdi, og det er udgangspunktet for alt, hvad der sker i og ud fra kirken.

Vi ønsker at gøre op med fordomme om, at kirke er gammeldags, irrelevant og kedelig – faktisk tror vi den er mere aktuel end nogensinde. Derfor gør vi det attraktivt, underholdende og inspirerende at komme til alt, hvad vi laver i ugens løb – for kirke er så meget mere end søndag!

2017-11-03 18.45.26.jpg

Vi har oplevet, at Gud er virkelig – og derfor ønsker vi, at alle skal lære Gud at kende og have en relation med ham, som har skabt alt, vi kender til.

Fundamentet for vores tro er bibelen og Jesus, for som Jesus selv siger i Johannes Evangeliet kapitel 14,26:

Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved mig!

Vi elsker mennesker – for Gud elsker mennesker, og derfor ønsker vi at inkludere enhver, som vil. I Gud finder man hele essensen af kærlighed, som han har udtrykt overfor ethvert menneske ved at sende Jesus, fordi han ønsker en relation med dig!

"For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv." (Johannes Evangeliet kapitel 3 vers 16)

Vi vil derfor gerne invitere dig til at komme til en af vores gudstjenester, ældresamlinger, teenmøder, ungdomsmøder og hvad ellers vi laver – for det kan måske være første skridt for, at du får en personlig relation til universets skaber og verdens frelser!

Kirkeibyen findes både i Kolding og Fredericia, og er en del af Apostolsk Kirke i Danmark.

2017-11-03 18.45.41.jpg

Vore værdier

Vi har 5 værdier, som vi ønsker at bygge kirke på og leve vores liv ud fra. Vi ønsker at lade disse værdier gennemsyre alt, hvad vi gør! På engelsk er de 5 værdier samlet i ordet H.E.A.R.T., hjerte. 

Ære (Honor) : ”Vi vil ære Gud, for den han er og hans natur. Vi ønsker også at løfte mennesker op ved at anerkende de gode sider af hinanden!”

Excellence (Excellence): ”Excellence handler om at gøre alt efter bedste evne
– sådan vil vi stræbe efter at gøre alt, vi gør!”

Udvikling (Advancement): ”Det er naturligt at vokse –
derfor tror vi, at vi som individer og kirke skal være i vækst og udvikling!”

At række ud (Reaching out): ”Vi tror, at vi er sendt til mennesker med et budskab om Guds fantastiske kærlighed – derfor vil vi række ud til alle omkring os!”

Enhed (Togetherness): ”Sammen kan vi nå længere.
Sammen kan vi blive bedre. Sammen kan vi gøre en forskel!”